Δευτερολογία στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για την νέα μουσειακή πολιτική