Στην Ολομέλεια για τη Κύρωση Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της ΕΕ και της Αρμενίας

Στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διαδικασία συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών : “Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου”