Ομιλία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.