Ομιλία στην Ολομέλεια για το νέο νόμο-πλαίσιο για τα ΑΕΙ