Ομιλία στη Βουλή για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τη Δευτεροβάθμια Περίθαλψη