Ομιλία Σ/Ν Υπουργείου Υγείας για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας

Ομιλία της Βουλευτού Αχαΐας, Χριστίνας Αλεξόπουλου, επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Υγείας: “Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία “Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας”, στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας.