Ομιλία για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την ενίσχυση της λειτουργίας της ΕΥΠ