Ομιλία στη Βουλή για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Ομιλία μου στη Συνεδρίαση της Ολομέλειας για το Ν/Σ του Υπουργείου Υγείας με τίτλο:«Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις»