Ομιλία στη Βουλή για την Κύρωση του Προϋπολογισμού του έτους 2023