Η ομιλία μου στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για το νέο νόμο-πλαίσιο για τα ΑΕΙ