Τοποθέτηση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής – 18/10/2023