Δευτερολογία κατά τη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφαλείας – 18/10/2023