Εισήγηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού για τη νέα μουσειακή πολιτική