Εισήγηση κατά την 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών για το Σ/Ν του Υπουργείου Πολιτισμού