Συζητάμε με τον δημοσιογράφο Βασίλη Σπανουδάκη στο COSMOS RADIO

Για τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στη χώρα μας, όπως την Πατρών – Πύργου που παρουσιάζει σημαντική πρόοδο, μίλησα στον Cosmos Radio και στον δημοσιογράφο Βασίλη Σπανουδάκη