Συζητάμε για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αχαΐα, με τον δημοσιογράφο Νίκο Ξανάλατο