Στο επίκεντρο η οικονομική στήριξη των αμπελοκαλλιεργητών Ν. Αχαΐας

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα