Ραδιοφωνική συνέντευξη στο ΜΑΧ FM 93, 4 και στο δημοσιογράφο Αλέξανδρο Κογκόλη