Στην εκπομπή METROPOLIS του ΙΟΝΙΑΝ, ζωντανά με την Λίνα Μπάστα

Συζητάμε για ανάπτυξη, επιχειρηματικότητα, θέσεις εργασίας.
#ioniantv