Στην Βουλή οι προτάσεις του ΣΚΕΑΝΑ για την ανάκαμψη του κλαδου της εστίασης