Ήρθε το πολυαναμενόμενο έγγραφο – απάντηση της ΓΓΑ για το γήπεδο Προσφυγικών