Η κυβερνητική ανεπάρκεια μειώνει το εισόδημα των αγροτών