Διαβάστε την συνέντευξη στον παρακάτω σύνδεσμο.

Πατρινόραμα (PDF)